SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„KARTKA ZE SZKOLNEGO KALENDARZA”

Przedmiot i cel konkursu:

  • Przedmiotem konkursu jest projekt wybranych kart (miesięcy) kalendarza szkolnego na rok 2017
  • Celem jest:

– stworzenie możliwości prezentacji artystycznej uczniów naszej szkoły

– opracowanie i wydanie przez Radę Rodziców  kalendarza szkolnego. Całkowity dochód z jego sprzedaży przeznaczony będzie na potrzeby dzieci z naszej szkoły.

– aktywizacja i integracja środowiska lokalnego

Prace:

  • Format prac A4
  • Technika : dowolna technika płaska, praca powinna być kolorowa i musi posiadać tło (rysunki będą skanowane)
  • Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 2 rysunki z różnych pór roku ( np. styczeń i lipiec, marzec i wrzesień, itp. ) oraz stronę tytułową.

Termin dostarczenia prac:

31 maj 2016r.

– podpisane prace należy przekazać pani Danucie Kamińskiej

Nagrody:

  • Wybrane prace stworzą „ Kalendarz SP3 na rok 2017”
  • Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
  • Fundatorem nagród jest Rada Rodziców

Organizatorzy konkursu:

– Rada Rodziców przy SP3 w Pszczynie

– p. Danuta Kamińska

  • Wszelkich informacji udziela p. Danuta Kamińska