Początkiem stycznia 2020 r. uczniowie klas VIII przystąpili do próbnych egzaminów ósmoklasisty w ramach programu Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego -“Lepsza Szkoła”.

Udział w tym programie edukacyjnym to dla nich możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz skorygowania wiedzy przed kwietniowymi zmaganiami egzaminacyjnymi.
Tak jak przy poprzednim próbnym egzaminem również i teraz wyniki młodzieży zostaną  zestawione z wynikami ogólnopolskimi.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów otrzymają także wyniki uczniów i klas ze wskazaniem obszarów wymagających doskonalenia.