ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

”NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA, DEKORACJA BOŻONARODZENIOWA”

DLA UCZNIÓW KLAS I – VI

 • Technika pracy dowolna.
 • Prace należy składać do 14 grudnia 2018 r. do pani Danuty Kamińskiej oraz pani Agnieszki Petelskiej.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 grudnia 2018 r.
 • Wybrane prace zostaną przekazane na kiermasz szkolny.
 • Dla laureatów konkursu przewidziane są ciekawe nagrody.

REGULAMIN KONKURSU ”NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA, DEKORACJA BOŻONARODZENIOWA”

 1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I – VI
 2. Cele, tematyka i warunki konkursu:

Celem konkursu jest:

– przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami Świąt Bożego Narodzenia,

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

– prezentacja talentów plastycznych.

Tematem konkursu są ozdoby i dekoracje bożonarodzeniowe.

Warunki konkursu:

Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać z własnych materiałów jedną ozdobę bożonarodzeniową. Prace należy  opatrzyć czytelną metryczką (imię, nazwisko, klasa) umieszczoną w widocznym miejscu i złożyć u Agnieszki Petelskiej oraz Danuty Kamińskiej do dnia 14 grudnia 2018 r.

 1. Nagrody:

Organizatorzy konkursu przewidują dla  laureatów konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.

 1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, a najciekawsze prace zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się w naszej szkole dnia 18.12.2018r
 2. Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie:

– pomysłowość,

– staranność wykonania,

-wrażenia artystyczne,

– nawiązanie do tradycji świątecznych.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 grudnia 2018 r.
 2. Uczestnicy składający prace na konkurs akceptują regulamin .

Koordynatorzy konkursu

Agnieszka Petelska i Danuta Kamińska