Dnia 18.05.2023r. w Bielskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
Miło nam oznajmić, iż wśród ścisłej czołówki znaleźli się uczniowie naszej szkoły.

Uczennica Maria Wrzeszcz została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. W tym roku również wykazała się umiejętnościami lingwistycznymi oraz wiedzą z fizyki, albowiem uzyskała tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego, a także tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki. Również Olaf Durajczyk otrzymał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii. Należy wspomnieć, iż w ubiegłym roku, jako siódmoklasista, także zmagał się z wiedzą historyczną, osiągając tytuł finalisty tegoż konkursu.
Te niezwykłe osiągnięcia nie byłyby, gdyby nie wsparcie rodziców, dyrekcji i zapał nauczycieli przygotowujących z potencjałem dydaktyczno – wychowaczym, ale przede wszystkim siła determinacji, pracowitość oraz zaangażowanie młodzieży w intensywny wysiłek intelektualny.

Wicewojewoda Śląski –  Robert Magdziarz, Wicekurator Oświaty –  Jacek Szczotka, Dyrektor bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty Katowice –  Tomasz Kowalik pogratulowali uczniom, życząc kolejnych, wspaniałych sukcesów w następnym etapie edukacyjnym.