Dziękujemy Radzie Rodziców za przesłanie Mikołajowi funduszy na zakup słodkich upominków dla naszych wszystkich uczniów!!! 🙂 A Radzie Samorządu Uczniowskiego i opiekunom za przygotowanie ekipy Mikołajowej:)