OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

16.10- 20.10 2017

Pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”

  1. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ANKIECIE

NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TALENTÓW I UMIEJETNOŚCI NA TERENIE SZKOŁY I POZA SZKOŁĄ

  1. KONKURS- „MOJE TALENTY A PRACA ZAWODOWA” (forma dowolna od plakatu po przestrzenne prace). Najlepsze prace zostaną wyróżnione. Prace należy składać w gabinecie pedagoga s.31
  2. W RAMACH OTK ODBĘDĄ SIĘ RÓWNIEŻ ZAJĘCIA Z DORADCĄ Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ (listopad).
  3. WYCIECZKA DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA UCZNIÓW KLAS 3 gimnazjum
  4. 10.17 GODZ. 10.00- 11.30 Spotkanie grupowe z doradcą ROWES pt. „ Wolontariat jako kopalnia talentów”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU