B  I  B  L  I  O  T  E  C  Z  N  Y  K   O   N   K   U   R   S 

Czytasz – żyjesz podwójnie!

KONKURS  w dużej mierze prowadzony będzie przez grupkę uczniów, którzy – współpracując z bibliotekarzami – opracowują pytania, czuwają nad organizacją konkursu, a następnie będą sprawdzać poprawność odpowiedzi, podliczać punkty.

R   E   G   U   L   A   M   I   N

  • KONKURS będzie trwał od 6 listopada do końca lutego 2018r.
  • Jest adresowany do wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
  • Aby przystąpić do konkursu, wystarczy wypożyczyć książkę z wykazu, (który pojawi się wkrótce na tablicy obok biblioteki), a wraz z nią – zestaw pytań (ułożonych chronologicznie).
  • Jednorazowo można wypożyczyć 1 książkę z wykazu konkursowego na okres:

            – do 2 tygodni – książka licząca do 200 stron

            – do 3 tygodni – książka licząca od 201 – 400 stron

            – do 4 tygodni – książka licząca od 401 – 600 stron.

  • Za każdą poprawną odpowiedź można otrzymać 2 punkty.
  • Uczestnik konkursu oddaje książkę wraz z odpowiedziami i może wypożyczyć natępną.
  • Biblioteka prowadzi rejestr, w którym na bieżąco czytelnicy będą mogli sprawdzić ilość uzyskanych punktów.
  • Raz w miesiącu ukaże się ranking czytelników, w którym będzie można sprawdzić swoją pozycję w konkursie.
  • Podsumowanie konkursu nastąpi 5 marca 2018r.
  • Dla zwycięzców, którzy zgromadzą największą ilość punktów, przewidziano nagrody.