Średnia wyników naszych klas 8 wypada wręcz znakomicie w porównaniu do gminy, powiatu, województwa i kraju!!!

Gratulacje dla uczniów i nauczycieli!!!