15 lutego odbyło się spotkanie klas trzecich, oddziałów gimnazjalnych z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic:

z Panem Adamem Skaźnikiem i Panem Andrzejem Sira, którzy przeprowadzili prelekcję dla uczniów na temat pracy w policji, rekrutacji do policji, przedstawili poszczególne wymagania na stanowisko funkcjonariusza policji, w sposób przystępny i obrazowy wyjaśnili młodzieży jak naprawdę wygląda praca policjanta, jak wygląda rekrutacja, doradzili, jaką ścieżkę kariery mogą wybrać. Młodzież mogła skonfrontować własną wiedzę z tym, co usłyszeli, zrodziło się mnóstwo pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Serdecznie dziękujemy za tak owocne spotkanie, za otwartość, Panu Adamowi Skaźnikowi, dzięki któremu mogło odbyć się to przedsięwzięcie i Panu Andrzejowi Sira, który zainspirował młodzież.

Zachęcamy także pozostałych rodziców do współpracy.