W miesiącu wrześniu i październiku w naszej szkole na lekcjach techniki i w świetlicy odbywają się zajęcia na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz w szkole.

Dzieci poznały zasady ruchu drogowego pieszych oraz zagrożenia związane z samodzielnym poruszaniem się po drodze. Rozmawialiśmy również na temat bezpiecznego zachowania się na przerwach.  Efektem tych zajęć są prace dzieci wywieszone na szkolnym korytarzu.