Za oknem pochmurny dzień, a w sercach przepełnionych żalem z trudem przyjęliśmy wiadomość o odejściu wyjątkowej osoby kształtującej wiele pokoleń  Osiedla Stara Wieś Pszczyna, Pani Ewy Kowalskiej- długoletniej nauczycielki geografii oraz pełniącej funkcję wicedyrektora obecnej placówki oświatowej.

Nasza Ewa związana była z nami od zawsze. Jej prawie czterdziestoletni stać pracy w roli pedagoga wyznaczył drogę życiową kolejnym generacjom. Patrząc z pespektywy czasu, nie sposób nie wspomnieć o otwartości, serdeczności, a przede wszystkim dobroci wobec każdego człowieka. Jej uśmiech, poczucie humoru towarzyszyły nam w każdej chwili, każdego dnia, pomimo trosk codzienności.

Ewuniu, zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Na kartkach wspomnień zapisane są piękne momenty wspólnej drogi egzystencjonalnej.

Ty kierując się mądrością Jana Pawła II, patrona naszej szkoły, wiedziałaś, że:

“…A tutaj nie ma nic, prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości- ach, zostaje Ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, która będzie całą treścią wieczności”.

Spoczywaj w pokoju, Droga Przyjaciółko, Drogi Wychowawco, Nauczycielu…