Zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału w ogólnopolskim konkursie “Wielka Liga Czytelników”.

Głównym celem projektu jest wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa, w tym rodzinnego czytania.

W pierwszym etapie do 7 lutego 2022 r. należy przeczytać pięć wskazanych przez koordynatorów książek (tytuły podamy uczestnikom) i rozwiązać testy. Wskazana jest współpraca dzieci z rodzicami, opiekunami, rodzeństwem (wspólne czytanie książek, pomoc przy rozwiązywaniu testów).

Do zdobycia są nagrody rzeczowe, prestiż i wpis na świadectwie 🙂

Zapisy do konkursu – do 22 grudnia.

Wszelkich informacji udzielają szkolni koordynatorzy:

Katarzyna Żołnierczyk (biblioteka), p. Adela Blacha (sala 24), p. Małgorzata Rogalska (s. 25).

Regulamin projektu jest dostępny na stronie internetowej: www.wielkaliga.pl

Czekamy na Was!!!

Koordynatorki

Lista książek Wielkiej Ligi Czytelników