Świetlica szkolna jest dzisiaj jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Jej charakter pracy wpływa na rozwój, wychowanie oraz poznanie indywidualnych cech ucznia w sytuacjach pozalekcyjnych.

Świetlica realizuje te same postulaty wychowawcze, co szkoła, ma jednak nieco odmienny styl pracy. Swej działalności nie opiera na ścisłym programie. Przeważają w niej takie formy pracy jak: gra, zabawa, konkurs, zajęcia plastyczne i muzyczne, czytelnictwo, środki audiowizualne, zajęcia ruchowe.

Formy i metody pracy wychowawczo-opiekuńczej w świetlicy stanowią istotny element warsztatu pedagogicznego i wyznaczają poziom efektywności. Muszą być dokładnie przemyślane, właściwie dobrane do wieku, płci, zdolności i możliwości coraz młodszych uczniów.

W zależności od tego na czym skupiamy swoją działalność, wyróżniamy formy pracy indywidualnej, zespołowej i zbiorowej. W pracy świetlicy cenne są metody aktywizujące, zadaniowe, czynne, uaktywniające poprzez różne rodzaje działań.

Do najczęściej stosowanych w naszej świetlicy form i metod pracy należą : zabawa, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, taneczne , gry dramatyczne, zajęcia czytelnicze, sportowe oraz pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawa to najbardziej efektywny sposób uczenia się. W przeciwieństwie do innych metod  zabawa całkowicie pochłania dzieci. Opieramy się na założeniach pedagogiki zabawy i z całego repertuaru wybieramy te , które nie stwarzają napięcia powodowanego nadmierną rywalizacją , nie ośmieszają jej uczestników i sprzyjają aktywności wszystkich dzieci.   W naszej świetlicy dzieci preferują wszelkie zabawy związane z ruchem, odgrywaniem scenek z życia codziennego i aktywnością fizyczną.

Dzieci uczęszczające do świetlicy bardzo lubią rysować. Zajęcia plastyczno-techniczne cieszą się dużym zainteresowaniem. Mają one ogromny wpływ na rozwój wyobraźni dziecka, jego pomysłowości, zdolności manualnych, poczucia estetyki i współpracy w grupie. Szczególnie korzystny wpływ mają  na dzieci nieśmiałe, które pochłonięte dobrą zabawą zapominają o własnej niepewności. Najczęściej stosowane przez nas techniki plastyczne to: malowanie farbami, wycinanie i sklejanie, orgiami. W świetlicy istnieją  korzystne warunki do organizowania tego rodzaju zajęć, a także organizowania konkursów plastycznych i wystaw Uczniowie bardzo chętnie angażują się w przygotowywanie elementów dekoracji, kartek świątecznych i okolicznościowych.. W naszej szkole działa również świetlicowe koło plastyczne, skupiające dzieci, które lubią malować, rysować, wycinać. Warto podkreślić, że nie są to tylko uczniowie o szczególnych zdolnościach manualnych. W zajęciach może uczestniczyć każdy.  Można doskonale bawić się, uczyć i rozwijać swoje umiejętności artystyczne. Panuje miła atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu  i harmonijnemu rozwojowi dziecka. Zajęcia dla uczniów klas I odbywają się w piątki na 5 lekcji, a dla dzieci starszych w czwartki na 6 lekcji.  Na zajęcia zaprasza  p. Danuta Kamińska.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć naszych wychowanków, ich prac plastycznych, budowli z klocków oraz sposobu spędzania czasu w świetlicy. Zdjęcia można obejrzeć w galerii.

Wychowawcy świetlicy.