W tym roku Dożynki Gminne odbyły się 8 września na osiedlu Stara Wieś Pszczyna.
Tradycyjnie obchody Dożynkowe rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. Świętej Jadwigi z udziałem przedstawicieli samorządu Gminy oraz zaproszonych gości.
Również nasza społeczność szkolna zaangażowała się, dekorując ulice osiedla
i czynnie uczestnicząc w barwnym korowodzie dożynkowym.
Z całą społecznością lokalną dzieci oraz młodzież naszej szkoły świętowała, korzystając z licznych atrakcji.
Dla wielu było to niesamowite przeżycie, albowiem to ważna część tradycji kształtująca tożsamość, szacunek dla obyczajów naszych przodków.