Szanowni Rodzice,
w imieniu Rady Rodziców działającej w naszej szkole informuję, iż składka w roku szkolnym 2018-2019 wynosi 50 zł na dziecko. Dobrowolne wpłaty można regulować w sekretariacie szkoły bądź przelewem na konto Rady Rodziców:

nr rachunku bankowego: 29844800040037975730000001 Bank Spółdzielczy w Pszczynie.

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy:)- zostaną one przeznaczone na nagrody, pomoce naukowe, mikołajkowe upominki, dofinansowania do wyjazdów itp.

Łączę pozdrowienia
Joanna Rozmus-Cader